Banner
HOMEBLOGSReforma Laboral: I ara què?
15 February 2012

Reforma Laboral: I ara què?

Written by 

 

La catastròfica situació del mercat laboral (taxa d’atur de més del 20% per tercera vegada des que va arribar la democràcia, la taxa de temporalitat més alta d’Europa i 50% dels joves sense ocupació), han obligat al nou govern d’Espanya, presidit per Angela Merkel, a aprovar una profunda reforma. La pregunta que tots ens fem és: funcionarà?

La resposta és complicada a causa de l’enorme quantitat de mesures adoptades, però intentaré donar unes pinzellades amb el poc espai del que disposo. Per avaluar si una llei funciona, hem de pensar si corregeix correctament els problemes que pretén solucionar. En aquest sentit, el marc laboral espanyol té quatre grans grups de deficiències. La primera és la dualitat extrema: a Espanya hi ha dos tipus de ciutadans, els “insiders” (els que són dins) i els “outsiders” (els que són fora). Els “insiders” tenen feina fixa protegida per uns dels costos d’acomiadament més alts de la UE i amb un sou més o menys acceptable. Els “outsiders” es debaten constantment entre l’atur i l’ocupació temporal amb salaris ínfims i sense cost d’acomiadament. En ser molt car acomiadar els “insiders”, les empreses no ofereixen gaires contractes permanents, i això fa que als “outsiders” els sigui gairebé impossible trobar feina fixa. D’alguna manera, l’excessiva protecció dels “insiders” agreuja la precarietat dels “outsiders”.

Per pal·liar aquesta anomalia, la reforma abarateix els costos d’acomiadament (es passa de 45 dies per any treballat a 33 i d’un màxim de 42 mesos a 24). Això redueix les diferències entre “insiders” i “outsiders”, cosa que sembla raonable... però no les elimina. També es donen bonificacions fiscals a empreses que contractin “outsiders” joves i aturats de llarga durada. Això és una mala idea: subsidiar les empreses que contractin joves no crearà ocupació sinó que simplement substituirà l’ocupació d’adults pel de joves. L’ocupació no es crea amb subsidis sinó amb productivitat.

La solució real al problema de la dualitat no són més tipus de contractes sinó menys. De fet, fa falta un sol contracte, fix, amb una protecció intermèdia per a tots els treballadors. Mentre es mantinguin els dos tipus de contractes (fixos i no fixos), hi haurà dos tipus de treballadors (“insiders” i “outsiders”). Així de simple. La conclusió és que la reforma del PP no solucionarà el problema de la dualitat.

La segona gran deficiència del mercat laboral espanyol és la falta de flexibilitat per ajustar-se al cicle econòmic. Si una empresa amb beneficis veu que baixen les vendes, augmenten els impagaments de clients o apareix qualsevol altre factor que posa en perill la seva rendibilitat futura, seria bo que l’empresari es reunís amb els sindicats i acordés una reducció temporal de salaris o de jornada laboral perquè ningú no perdi la seva feina. El problema és que el sistema de negociació col·lectiva actual ho fa impossible, per la qual cosa es veu obligat a reduir plantilla a través de complicats EREs que li acabarà costant fins a 4 anys de salari per cada treballador acomiadat. Sovint, això acaba implicant la fallida i la pèrdua de tots els llocs de treball. Milions d’espanyols estan a l’atur avui per aquesta raó.

La reforma del PP permet que treballadors i empreses pactin modificar la jornada laboral, el salari, els incentius o l’horari, amb l’objectiu de fer que l’acomiadament o el tancament sigui l’últim recurs. Des del meu punt de vista, aquesta flexibilització de l’activitat empresarial és l’aspecte més positiu de l’actual reforma.

La tercera gran deficiència és el frau: aturats que realitzen feines per sota la taula (i tots en coneixem algun) o treballadors que disfressen la seva absència laboral amb malalties simulades. Per evitar aquests abusos s’impulsarà que els que cobrin de l’atur, prestin serveis d’interès general en benefici de la comunitat (com netejar boscos) i s’incorporaran noves mesurades (en una llei de mútues que aviat es presentarà) per avaluar millor la incapacitat temporal.

En un país on la "picaresca" encara és vista com a una cosa graciosa i divertida, la lluita contra el frau a tots els nivells és fonamental. Ara bé, això d’obligar els aturats a realitzar feines d’interès general em sembla absurd: si el govern pensa que netejar boscos és d’interès general, que contracti treballadors normals amb salaris normals per a fer-ho. I si aquestes feines no són útils, no fa falta que les faci ningú. Tampoc els aturats. En lloc de netejar boscos, seria preferible lligar el subsidi d’atur a l’assistència diària a algun tipus de formació.

La quarta gran deficiència del mercat laboral és que als aturats els costa de trobar feina. Com que només el 3% d’aturats troba feina a través de l’INEM, la reforma permet que les ETTs competeixin amb l’INEM per buscar ocupació. Encara que la competència entre l’INEM i ETTs serà bona, no serà suficient. El que impedeix que els aturats trobin feina no és la flagrant incompetència de l’INEM sinó la falta de creixement econòmic.

I aquesta és, des del meu punt de vista, la lliçó principal d’aquesta reforma: és ç necessària perquè l’estatus quo era intolerable i evitarà que, en el futur, la taxa d’atur espanyola es col·loqui per sobre del 20% cada vegada que hi ha una crisi. Però ni evitarà la xacra de la dualitat i la temporalitat patològica ni servirà, per si sola, per crear ocupació. Per això és imperatiu generar creixement econòmic. És per això que la meva pregunta per a la presidenta del govern és: ja tenim la desitjada reforma laboral. I ara què?

 

Read 45900 times
Rate this item
(10 votes)

INTRODUCTORY NOTE

Starting January 30, 2012, I decided to put the random (economic) thoughts that I was posting on Facebook, in a blog. In this site you will be able to read all Facebook notes going back to 2008, (without my Friend’s comments, unfortunately), but we will only maintain the new thoughts. If you want to check out the old comments, they are still posted on Facebook. If you want to comment on them, you have two options (1) Become a Facebook Subscriber. Since all the posts will also appear in Facebook, you will be able to comment there. (2) Comment on Twitter, as each post will also be announced in Twitter.

Search

Banner