Banner
HOMEBLOGSEl Soci Va Votar Enganyat! / ¡El Socio Votó Engañado!
01 November 2011

El Soci Va Votar Enganyat! / ¡El Socio Votó Engañado!

Written by 

(versión en Español más abajo)

El Soci Va Votar Enganyat!

Fa un mes vaig explicar des d’aquesta columna que aquella frase que a Sandro Rosell tant li agrada repetir (“quan vam arribar al Barça no hi havia ni un euro a la caixa”) no era veritat. L’endemà de la publicació, el Jordi Basté va rebre un missatge d’un alt càrrec d’una entitat financera que deia: “el què Sala i Martin explica sobre el crèdit sindicat és rigorosament veritat”. Basté ho va llegir en antena.

Simultàniament, es van filtrar unes “factures” que presumptament demostraven el malbaratament de l’era Laporta. Després d’investigar, alguns periodistes van veure que les factures estaven justificades i alguns fins i tot van reconèixer que ni tan sols eren factures. Per exemple, només 10 dies després de publicar un article titulat “Les Factures de Laporta” on es mostrava a tota plana una fotocòpia d’una suposada factura d’habitació d’hotel de 5.000 euros, aquest mateix diari escrivia el dia 19/10/2011: La “Soccer United Marketing” va segellar un contracte amb el Barça pel qual es comprometia a pagar uns diners per jugar, decidia a quins hotels anava l’equip i es feia càrrec de totes les despeses, incloses les habitacions en què dormia i treballava el president. El contracte especificava que la SUM pagava l’allotjament en hotels de 5 estrelles i de 3 suites (una de les quals era pel president, i les altres dues per a Pep Guardiola i Tito Vilanova)... El club no té la factura dels hotels... La factura obra en poder de l’empresa promotora, SUM, que es la que la paga.”

És a dir, es reconeixia que ni l’habitació la triava Laporta, ni la pagava el Barça, ni el president tenia un tracte superior al de Guardiola o Vilanova, ni el document presentat com a tal era una factura.

Però això no és tot. Durant aquesta darrera setmana s’han sabut més coses. A l’assemblea del 2010, el senyor Fernando García Ferrer, representant de KPMG i un dels autors de la famosa Due Dilligence, va presentar un resum de la mateixa on s’acusava a Laporta de fer tot tipus de dispendis entre els que hi havia els famosos jets privats, la targeta VISA del guardaespatlles o la despesa de 576.000 euros en càterings de la llotja presidencial. Al darrer article ja vaig parlar de la VISA i dels jets privats. Avui parlaré dels càterings.

Potser el lector no sap que l’assemblea va ser impugnada, entre d’altres coses perquè era impossible que allò que es va presentar com a resum de la Due Dilligence fos real: al cap i a la fi, com que l’assemblea va tenir lloc el dia 16 d’Octubre de 2010, el resum havia d’estar a disposició dels socis el dia 6, cosa que era impossible perquè KPMG no va presentar la Due Dilligence fins el dia 15! És a dir, no es podia posar a disposició del soci el resum d’un document que encara no existia!

Doncs bé, al judici d’impugnació que va tenir lloc el 24 d’Octubre de 2011, se li va preguntar a Garcia Ferrer quina era, segons la Due Dilligence, la despesa total de càtering de la llotja presidencial. La resposta va ser sorprenent: 173.000 euros! Els 576.000, va dir (tot contradient el què minuts abans havien declarat davant del mateix jutge el Sandro Rosell, el Javier Faus i el Toni Freixa), corresponen a tots els càterings que serveixen a l’estadi en dia de partit, i això inclou el sopar dels jugadors, la llotja on hi ha els familiars, amics i convidats dels jugadors i l’avantllotja on hi ha convidats d’empresa (i que representa uns ingressos substancials pel club)!

Però, si la Due Dilligence diu que la llotja presidencial va costar 173.000 euros, com és que el resum que el mateix García Ferrer va presentar a l’assemblea hi deia “despeses de llotja (en singular!) 576.000”? Garcia Ferrer va deixar tothom glaçat quan va confessar: el resum de la Due Dilligence no el va fer ni ell, ni KPMG. El va fer... la junta directiva del Barça! Garcia Ferrer va afegir que hi ha algunes coses que no estaven a la Due Dilligence (com l’operació Ibrahimovic) però sí que apareixen al suposat resum i que hi són per requeriment específic de la junta i, concretament, del president!

Com????? A veure si ho entenc: a l’assemblea del 2010, la nova junta decideix consultar als socis sobre si portar a l’anterior president, Joan Laporta, als tribunals per presumpta mala gestió. Per a informar als socis, un auditor de KPMG presenta un suposat resum de la Due Dilligence i aquest mateix senyor ara confessa que no només el què va presentar no és un resum fidel de la Due Dilligence sinó que, a més, aquest resum ni tan sols el va fer ell sinó que el va fer la junta directiva teledirigida pel propi Sandro Rosell! De veritat que una empresa suposadament seriosa com KPMG s’avé a formar part d’aquesta farsa? Sí. Ja sé que va cobrar 240.000 euros del Barça per a fer la Due Dilligence però, prestar-se a participar en una bufonada així és molt greu. O és que no saben que l’auditora Arthur Andersen va ser obligada a tancar per haver mentit en el cas Enron?

Tot això és profundament inquietant perquè, tal com va dir Sandro Rosell a l’assemblea, aquella era la votació més important de la història del Barça! Però si realment ho era, per què no va advertir als socis de que el què s’acabava de presentar no era un resum acurat i fidel fet per KPMG sinó un sainet elaborat per la seva pròpia junta? I el més greu és que, si tot aquell teatre on KPMG va fer veure que presentava uns fets de manera imparcial i independent era, en realitat, una faràndula teledirigida per Rosell, un ha d’arribar a una vergonyosa, escandalosa i pertorbadora conclusió: el soci va votar enganyat!

---------------------------------

¡El Socio Votó Engañado!

Hace un mes expliqué desde esta columna que aquella frase que a Sandro Rosell tanto le gusta repetir ("cuando llegamos al Barça no había ni un euro en la caja") no era verdad. Al día siguiente de mi publicación, Jordi Basté recibió un mensaje de un alto cargo de una entidad financiera que decía: "lo que Sala i Martin explica sobre el crédito sindicado es rigurosamente cierto". Basté lo leyó en antena.

Simultáneamente, se filtraron unas "facturas" que presuntamente demostraban el despilfarro de la era Laporta. Después de investigar, algunos periodistas vieron que las facturas estaban justificadas y algunos incluso reconocieron que ni siquiera eran facturas. Por ejemplo, sólo 10 días después de publicar un artículo titulado "Les Facturas de Laporta" donde se mostraba a toda plana una fotocopia de una supuesta factura de habitación de hotel de 5.000 euros, este mismo diario escribía el día 19/10/2011: La "Soccer United Marketing" selló un contrato con el Barça por el que se comprometía a pagar un dinero por jugar, decidía a qué hoteles iba el equipo y se hacía cargo de todos los gastos, incluidas las habitaciones en que dormía y trabajaba el presidente. El contrato especificaba que la SUM pagaba el alojamiento en hoteles de 5 estrellas y de 3 suites (una de las cuales la ocupó el presidente, y las otras dos por Pep Guardiola y Tito Vilanova)... El club no tiene la factura de los hoteles... La factura obra en poder de la empresa promotora, SUM, que se la que la paga."
Es decir, se reconocía que ni la habitación la escogía Laporta, ni la pagaba el Barça, ni el presidente tenía un trato superior al de Guardiola y Vilanova, ni el documento presentado como tal era una factura.

Pero eso no es todo. Durante esta última semana se han sabido más cosas. En la asamblea del 2010, el señor Fernando García Ferrer, representante de KPMG y uno de los autores de la famosa Due Dilligence, presentó un resumen de la misma donde se acusaba a Laporta de hacer todo tipo de dispendios entre los que había los famosos jets privados, la tarjeta VISA del guardaespaldas o el gasto de 576.000 euros en caterings para el palco presidencial. En el último artículo ya hablé de la VISA y de los jets privados. Hoy hablaré de los caterings del palco.

Quizás el lector no sepa que la asamblea fue impugnada, entre otras cosas, porque era imposible que aquello que se presentó como resumen de la Due Dilligence fuera tal: al fin y al cabo, como la asamblea tuvo lugar el día 16 de Octubre del 2010, el resumen tenía que estar a disposición de los socios el día 6, cosa que era imposible porqué... ¡KPMG no presentó la Due Dilligence hasta el día 15! Es decir, no se pudo poner a disposición del socio el resumen de un documento que todavía no existía.

Pues bien, en el juicio de impugnación que tuvo lugar el 24 de Octubre del 2011, se le preguntó en Garcia Ferrer cuál era, según la Due Dilligence, el gasto total de catering del palco presidencial. La respuesta fue sorprendente: ¡173.000 euros! Los 576.000, dijo (contradiciendo lo que minutos antes habían declarado ante del mismo juez el Sandro Rosell, el Javier Faus y el Toni Freixa), corresponden a todos los caterings que se sirven en el estadio en día de partido, y éstos incluyen la cena de los jugadores, el palco de los familiares y amigos de los jugadores y el antepalco donde hay invitados de empresa (y que representa unos ingresos sustanciales para el club)!

Sin embargo, si la Due Dilligence dice que el palco presidencial costó 173.000 euros, ¿cómo es que el resumen que el mismo García Ferrer había presentado en la asamblea decía "gastos de palco (en singular), 576.000"? La respuesta de Garcia Ferrer dejó a todo el mundo helado: el resumen de la Due Dilligence no lo hizo él, ni KPMG. Lo hizo... ¡la junta directiva del Barça! García Ferrer añadió que había cosas que no estaban en la Due Dilligence (como la operación Ibrahimovic) pero que sí aparecían en el supuesto resumen por requerimiento específico de la junta y, concretamente, ¡de su presidente!

¿¿¿Como??? A ver si lo entiendo: En la asamblea del 2010, la nueva junta decide consultar a los socios sobre si llevar al anterior presidente, Joan Laporta, a los tribunales por presunta mala gestión. Para informar a los socios, un auditor de KPMG presenta un resumen de la Due Dilligence y ahora este mismo señor confiesa que no sólo lo que presentó no era un resumen fideligno de la Due Dilligence sino que, además, ese resumen ni siquiera lo hizo él sino que lo hizo la junta directiva teledirigida por... el propio Sandro Rosell. ¿De verdad que una empresa seria como KPMG se aviene a formar parte de esta farsa? Sí. Ya sé que cobró 240.000 euros del Barça para hacer la Due Dilligence pero prestarse a participar en semejante bufonada es muy grave. ¿O es que no saben que la auditora Arthur Andersen fue obligada a cerrar por haber mentido en el caso Enron?

Todo esto es profundamente inquietante porque, tal como dijo Sandro Rosell durante la asamblea, aquella era la votación más importante de la historia del Barça. Pero si lo era, ¿por qué no advirtió a los socios de que lo que se acababa de presentar no era un resumen fiel elaborado por KPMG sino un sainete cocinado por su propia junta? Y lo más grave es que, si todo aquel teatro donde KPMG aparentaba presentar unos hechos de manera imparcial e independiente era, en realidad, una farándula teledirigida por Rosell uno sólo puede llegar a una vergonzosa, escandalosa y perturbadora conclusión: ¡el socio votó engañado!

Read 42366 times
Rate this item
(8 votes)

INTRODUCTORY NOTE

Starting January 30, 2012, I decided to put the random (economic) thoughts that I was posting on Facebook, in a blog. In this site you will be able to read all Facebook notes going back to 2008, (without my Friend’s comments, unfortunately), but we will only maintain the new thoughts. If you want to check out the old comments, they are still posted on Facebook. If you want to comment on them, you have two options (1) Become a Facebook Subscriber. Since all the posts will also appear in Facebook, you will be able to comment there. (2) Comment on Twitter, as each post will also be announced in Twitter.

Search

Banner