Banner
HOMEBLOGSRandom Thoughts: El Tram Autonòmic de l'IRPF
18 April 2011

Random Thoughts: El Tram Autonòmic de l'IRPF

Written by 

(Traduccion al Castellano mas abajo)

En una entrevista a Europa Press, el conseller d’economia de la Generalitat l’Andreu Mas-Colell va dir que, tot i que en un principi no estava previst reduir el tram català de l’impost sobre la renda, sí que era una possibilitat que es fes abans d’acabar la legislatura, ja que era una promesa electoral de CIU.

De seguida han sortit els partits d’esquerra a “defensar” els pobres tot dient que era “indecent i obscè” (Herrera d’ICV), que era “nefast retallar impostos quan s’estan proposant retallades dels serveis bàsics”(Nadal, del PSC-PSOE) o que “el govern és més sensible a una vintena de directius que als 20.000 que es van manifestar a la plaça Sant Jaume la setmana passada” (Ridao, d’ERC).

Totes aquestes declaracions haurien de ser ignorades. I no només perquè provenen de la mateixa gent que ha causat el desastre econòmic que s’està intentant arreglar, sinó perquè demostren que tenen problemes per entendre raonaments econòmics bàsics. O potser pitjor, no tenen problemes per entendre-ho però aprofiten l’ocasió per a fer crítica demagògica amb l’objectiu de desgastar.

D’entrada deixeu-me dir que Mas-Colell s’ha equivocat: en bona lògica, hauria d’haver proposat la reducció de l’IRPF a Catalunya, però no per a finals de la legislatura sinó amb caràcter IMMEDIAT! M’explico.

El debat està en si s’ha de fer enrere una llei que el tripartit va imposar a corre cuita, per la porta de darrera, abans de marxar. Es tracta de la llei 24/2010 de 22 de Juliol de 2010 i que augmenta l’impost marginal en 2 punts (de 43% a 45%) per a les rendes entre 120.000 i 175.000 euros anuals i en 4 punts (de 43% a 47%) per a les rendes superiors a 175.000 euros. D’entrada, noteu que és una llei que fa menys d’un any que ha estat aprovada i que, en cas de fer-la enrere, tornaríem a la situació de Juliol 2010. Si tan horrorosa era aquesta situació com ara la pinten els d’ERC-PSC-PSOE-ICV, per què van tardar SIS ANYS a aprovar-la?

El tripartit i els analistes d’esquerres pensa (i així ho manifesta) que aquesta llei afavoreix als més pobres i “castiga” als més rics: els empresaris, les professions liberals i els alts executius de les companyies multinacionals. En realitat, però, aquesta llei perjudica ostensiblement als més pobres i afecta poc o gens als mes rics per la qual cosa hauria de ser abolida amb caràcter immediat. I és que en economia, i això ho he explicat infinitat de vegades a aquest mur, les coses no són sempre el que semblen a primera vista i una cosa és el que diu la llei i una altra cosa el que acaba passant. Molt sovint les reaccions dels agents econòmics a una llei fa que passi just al contrari del que pretenia el legislador. I aquest és un exemple clar d’aquest fenomen.

Considerem un empresari o un alt executiu d’una companyia que té oficines a Madrid i Barcelona (un gran bufet d’advocats, una multinacional de consultoria, una empresa auditora o un gran banc o caixa). Imaginem que aquest senyor té el domicili fiscal a Barcelona, cobra mig milió d’euros i, després de deduccions vàries, paga un 40% de la seva renda en concepte de IRPF. Es a dir, Catalunya ingressa 200.000 euros d’aquest senyor (per a fer aquest argument, ignoraré el dèficit fiscal de Catalunya amb Espanya. Si, com demostren els darrers estudis, Catalunya només es queda el 65% del que ingressa, el benefici per a Catalunya és de 130.000 euros però per a no complicar l’argument, ignoraré el dèficit fiscal).

Imaginem ara que s’aprova la nova llei 24/2010, una llei que li augmenta en 2 punts el tram que va de 120.000 a 175.000 i en 4 punts el tram entre 175.000 i 500.000 euros. Es a dir, amb la nova llei aquest senyor pagarà 214.100 euros en lloc dels 200.000 que pagava fins ara. La gent del tripartit es posa contenta perquè pensa que la Generalitat ingressarà més diners a banda de que aconsegueix perjudicar aquest ser dolent i maligne (perquè tothom que cobri 500.000 euros és dolent i maligne).

El problema és que aquest senyor pot canviar de domicili fiscal. Al cap i a la fi, la seva empresa opera a Madrid i Barcelona i pot fer veure que treballa a Madrid en lloc de Barcelona. Com que a Madrid no han augmentat els impostos, si es domicilia allà ell seguirà pagant 200.000 euros. Si es queda a Barcelona pagarà 214.000 euros. Què fa? Doncs es domicilia a Madrid. D’aquesta manera, la Comunidad de Madrid guanya 200.000, Catalunya perd 200.000 euros i ELL NO HI PERD RES! Els polítics d’esquerres estan molt contents perquè, sobre el paper, estan recaptant més i ho fan a base de prendre diners als rics (i ja se sap que això de ser d’esquerres vol dir fer polítiques per putejar els rics), però en realitat recapten menys i a qui estan perjudicant realment és als pobres ja que la Generalitat té 200.000 euros menys per a gastar en hospitals, escoles o seguretat. Es allò que a Espanya diuen: “La avarícia rompe el saco”. El seu intent de recaptar una miqueta més del ric, el seu afany de prendre 14.100 euros més de que ja estava pagant 200.000 ha estat fallit i no nomes no ha recaptat 14.100 addicionals sinó ha perdut els 200.000!!!

Es podria argumentar que per a traslladar el domicili fiscal a Madrid, els executius han de viure més de la meitat de la setmana a Madrid i això és complicat i l’Agencia Tributaria ho impediria si no fos cert. Però això, un cop més, és el que diu el paper. En realitat: qui ho mirarà? Els inspectors fiscals de l’Agencia Tributaria espanyola no tenen cap mena d’incentius a inspeccionar aquest tipus de coses ja que l’impost que cobra Espanya és el mateix tant si el domicili és a Madrid com si és a Barcelona. Si tu trasllades el teu domicili a Londres o a Andorra si que vindran a fer les comprovacions perquè els hi va molt a ells. Però, insisteixo, el govern central ingressa el mateix si la residència de l’executiu és a Barcelona o a Madrid i, per tant, ells dedicaran exactament zero recursos a verificar l’adreça fiscal dels contribuents i Catalunya perdrà milions d’euros en benefici de Madrid.

La cosa no acaba aquí. De fet, la cosa és molt més greu si tenim en compte ara a les empreses que estan decidint d’instal·lar-se al sud d’Europa i dubten entre Madrid i Barcelona. Amb aquests nous impostos, l’empresa pot oferir els mateixos salaris nets als seus alts executius a Barcelona o Madrid, però pagarà 14,100 euros anuals menys si s’instal·la a Madrid. Per tant, el més raonable és que ho faci. El problema és que les conseqüències d’això duraran anys ja que un cop muntada la seu a Madrid, difícilment la traslladaran a Barcelona. Es a dir, un cop presa la decisió, Catalunya no podrà atraure a aquesta empresa encara que d’aquí uns anys (al final de la legislatura?) equipari els impostos amb Madrid. Totes les empreses que no vinguin mentre la llei del tripartit sigui vigent deixaran d’estar a Catalunya per sempre més. Es per això que he dit abans que en Mas-Colell s’equivocava quan deia que eliminarien la llei abans d’acabar la legislatura: l’han d’eliminar ara mateix!

Queda demostrat, un cop més, que en economia les coses sempre tenen un costat amagat. Un aspecte que si no es té en compte, un acaba aconseguint exactament el contrari del què desitja. El tripartit posa un impost per a recaptar més diners de les rendes altes i el que aconsegueix és que les rendes altes paguin el mateix, la Generalitat ingressi menys i que qui surti guanyant sigui la Comunidad de Madrid. I després no s’expliquen com és que han causat aquest gran desastre econòmic!!!

==

El Tramo Autonómico del IRPF

En una entrevista a Europa Press, el conseller de economía de la Generalitat Andreu Mas-Colell dijo que, aunque en un principio no estaba previsto reducir el tramo catalán del impuesto sobre la renta, sí que era posible de que se rebajara antes del final de la legislatura, ya que esa era una promesa electoral de CiU.

En seguida salieron los partidos de izquierda a "defender" a los pobres diciendo que esa medida era "indecente y obscena" (Herrera de ICV), que era "nefasto recortar impuestos cuando se están proponiendo recortes de los servicios básicos" (Navidad, del PSC-PSOE) o que "el gobierno es más sensible a una veintena de directivos que los 20.000 que se manifestaron en la plaza Sant Jaume la semana pasada" (Ridao, de ERC).

Todas estas declaraciones deberían ser ignoradas. Y no sólo porque provienen de la misma gente que ha causado el desastre económico que se está intentando arreglar, sino porque demuestran que tienen problemas para entender razonamientos económicos básicos. O quizás peor, no tienen problemas para entenderlos pero aprovechan la ocasión para hacer crítica demagógica con el objetivo de desgastar.

De entrada voy a decir que Mas-Colell se equivoca: en buena lógica, debería haber propuesto la reducción del IRPF a Cataluña, pero no para finales de la legislatura sino ¡con carácter INMEDIATO! Me explico.

El debate está en si se debe eliminar una ley que el tripartito impuso a toda prisa, por la puerta de atrás, antes de abandonar el poder. Se trata de la ley 24/2010 de 22 de Julio de 2010 y que aumenta el impuesto marginal en 2 puntos (de 43% a 45%) para las rentas entre 120.000 y 175.000 euros anuales y en 4 puntos (de 43% a 47%) para las rentas superiores a 175.000 euros. De entrada, tengan en cuenta que es una ley que hace menos de un año que ha sido aprobada y que, en caso de eliminarla, volveríamos a la situación de Julio 2010. Si hace un año la situación era tan horrorosa como la pintan los de ERC-PSC-PSOE-ICV, ¿por qué tardaron SEIS AÑOS a aprobarla esa ley?

El tripartito y los analistas de izquierdas piensan (y así lo manifiestan) que esta ley favorece a los más pobres y "castiga" a los más ricos: los empresarios, las profesiones liberales y los altos ejecutivos de las compañías multinacionales. En realidad, esta ley perjudica ostensiblemente a los más pobres y afecta poco o nada a los más ricos por lo que debería ser abolida con carácter inmediato. Y es que en economía, y eso lo he explicado infinidad de veces en este muro, las cosas no son siempre lo que parecen a primera vista y una cosa es lo que dice la ley y otra muy distinta lo que acaba pasando. Muy a menudo las reacciones de los agentes económicos a una ley hacen que pase justo lo contrario de lo que pretendía el legislador. Y este es un ejemplo claro de este fenómeno.

Consideremos un empresario o un alto ejecutivo de una compañía que tiene oficinas en Madrid y Barcelona (un gran bufete de abogados, una multinacional de consultoría, una empresa auditora o un gran banco o caja). Imaginemos que este señor tiene su domicilio fiscal en Barcelona, cobra medio millón de euros y, después de deducciones varias, paga un 40% de su renta en concepto de IRPF. Es decir, Cataluña ingresa 200.000 euros de este señor (para hacer este argumento, ignoraré el déficit fiscal de Cataluña con España. Si, como demuestran los últimos estudios, Cataluña sólo se queda el 65% de lo que ingresa, el impacto económico en Cataluña es de 130.000 y no 200.000 euros pero para no complicar el argumento, ignoraré el déficit fiscal).

Imaginemos ahora que se aprueba la nueva ley 24/2010, una ley que le aumenta en 2 puntos el tramo que va de 120.000 a 175.000 y en 4 puntos el tramo entre 175.000 y 500.000 euros. Es decir, con la nueva ley este señor pagará 214.100 euros en lugar de los 200.000 que pagaba hasta ahora. La gente del tripartito se pone contenta porque piensa que la Generalitat ingresará más dinero aparte de que consigue perjudicar este ser malo y maligno (porque todo el mundo sabe que todos los que cobran 500.000 euros son malos y malignos).

El problema es que este señor puede cambiar de domicilio fiscal. Al fin y al cabo, su empresa opera en Madrid y Barcelona y puede hacer ver que trabaja en Madrid en lugar de Barcelona. Como en Madrid no han aumentado los impuestos, si se domicilia allí él seguirá pagando 200.000 euros. Si se queda en Barcelona pagará 214.000 euros. ¿Qué hace? ¡Pues se domicilia en Madrid! De este modo, la Comunidad de Madrid gana 200.000, Cataluña pierde 200.000 euros y ÉL NO PIERDE NADA! Los políticos catalanes de izquierdas están muy contentos porque, sobre el papel, están recaudando más y lo hacen a base de tomar dinero a los ricos (y ya se sabe que esto de ser de izquierdas significa hacer políticas para putear los ricos), pero en realidad recaudan menos por lo que, realmente, están perjudicando a los pobres ya que la Generalitat tiene 200.000 euros menos para gastar en hospitales, escuelas o seguridad. La avaricia rompe el saco: su intento de recaudar 14.100 euros más de quien ya estaba pagando 200.000 ha sido fallido y no sólo no ha recaudado los 14.100 adicionales ¡sino que ha perdido los 200.000!

Se podría argumentar que para trasladar el domicilio fiscal en Madrid, los ejecutivos tienen que vivir más de la mitad de la semana en Madrid y eso es complicado ya que la Agencia Tributaria lo impediría si no fuera cierto. Pero eso, una vez más, es lo que dice el papel. En realidad: ¿quién lo mirará? Los inspectores fiscales de la Agencia Tributaria española no tienen ningún tipo de incentivos a inspeccionar este tipo de cosas ya que el impuesto que cobra España es el mismo tanto si el domicilio es en Madrid como en Barcelona. Si trasladara su domicilio en Londres o Andorra si que vendrán a hacer las comprobaciones porque en ese caso a ellos les va mucho. Pero, insisto, el gobierno central ingresa lo mismo si la residencia del ejecutivo está en Barcelona o Madrid y, por tanto, ellos dedicarán exactamente cero recursos a verificar el domicilio fiscal de los contribuyentes y Cataluña perderá millones de euros en beneficio de Madrid.

La cosa no acaba aquí. De hecho, la cosa es mucho más grave si tenemos en cuenta a las empresas que están decidiendo instalarse en el sur de Europa y dudan entre Madrid y Barcelona. Con estos nuevos impuestos, esa empresa puede ofrecer los mismos salarios netos a sus altos ejecutivos en Barcelona o Madrid, pero pagará 14.100 euros anuales menos si se instala en Madrid. Por lo tanto, lo más razonable es que lo haga. El problema es que las consecuencias de ello durarán años ya que una vez montada la sede en Madrid, difícilmente la trasladarán a Barcelona. Es decir, una vez tomada la decisión, Cataluña no podrá atraer a esta empresa aunque dentro de unos años (¿al final de la legislatura?) equipare los impuestos con los de Madrid. Todas las empresas que no vengan mientras la ley del tripartito sea vigente dejarán de estar en Cataluña para siempre. Es por eso que he dicho antes que en Mas-Colell se equivocaba cuando decía que eliminarían la ley antes de acabar la legislatura: ¡la han de eliminar ahora mismo!

Queda demostrado, una vez más, que en economía las cosas siempre tienen un lado oculto. Un aspecto que si no se tiene en cuenta, uno acaba consiguiendo exactamente lo contrario de lo que desea. El tripartito pone un impuesto para recaudar más dinero de las rentas altas y lo que consigue es que las rentas altas paguen lo mismo, la Generalitat ingrese menos y que quien salga ganando sea la Comunidad de Madrid. ¡Y después no se explican cómo es que han causado este gran desastre económico!

Read 40092 times
Rate this item
(0 votes)

INTRODUCTORY NOTE

Starting January 30, 2012, I decided to put the random (economic) thoughts that I was posting on Facebook, in a blog. In this site you will be able to read all Facebook notes going back to 2008, (without my Friend’s comments, unfortunately), but we will only maintain the new thoughts. If you want to check out the old comments, they are still posted on Facebook. If you want to comment on them, you have two options (1) Become a Facebook Subscriber. Since all the posts will also appear in Facebook, you will be able to comment there. (2) Comment on Twitter, as each post will also be announced in Twitter.

Search

Banner