Banner
HOMEBLOGS"Stress Test" vs "auditories independents", resposta a l'Antoni Bassas
20 May 2012

"Stress Test" vs "auditories independents", resposta a l'Antoni Bassas

Written by 

 

 

L’Antoni Bassas em pregunta en un Twit, “El govern espanyol encarrega l'auditoria externa de bancs i caixes. Però que no s'havien fet uns "stress tests?" Com ho veus@XSalaimartin ?”

Donada la importància de la pregunta (i del preguntador), escric una petita nota ja que la resposta requereix més dels 140 caràcters que em dona el Twitter. De fet, hi ha tres respostes.

La primera és que una cosa són “stress tests” i una altre cosa “auditories independents”. Els “stress test” es pregunta si el banc tindria suficient capital si hi haguessin “xocs adversos” de diferents tipus. Per exemple, Bankia tindria prou capital si Espanya entrés en greu recessió l’any que ve i el següent? Què passaria si la taxa de morositat del 10%? I si el govern d’Espanya (o la Generalitat de Catalunya) fes fallida i no pagués els seus deutes? Si el capital que té el banc per a fer front a aquests escenaris adversos “possibles” és suficient, es diu que el banc “passa el test”.

Una “auditoria independent”(*), per altra banda, consisteix en que una empresa independent fa la comptabilitat del banc i serviria per a veure els estats financers dels bancs. En particular, crec que el que s’intenta és valorar amb criteris comptables acceptats els actius que els bancs tenen als seus balanços i que els propis bancs diuen que tenen un gran valor. M’explico: com a conseqüència de l’explosió de la bombolla immobiliària, els bancs es van quedar i s’estant quedant una sèrie de propietats ja que les promotores immobiliàries, les constructores i les famílies no poden retornar els crèdits i, per tant, li retornen al banc els seus terrenys, solars, edificis a mig construir, infraestructures, etc. Si aquestes propietats són molt valuoses, el balanç del banc estarà bé i el banc té prou capital. Si aquestes propietats valen molt menys del que diu el banc, aleshores el balanç del banc està inflat i el banc té un forat. És, precisament, la incertesa sobre el valor real d’aquests actius dels bancs el què crea problemes ja que, si els actius són molt poc valuosos, és possible que el banc sigui insolvent. I si hi ha la possibilitat de què el banc sigui insolvent, ningú vol fer negocis amb ell. I com qui ningú sap quins bancs són insolvents i quins bancs no, cap banc no fa negocis, ningú presta, el crèdit es paralitza i l’economia entre en recessió. És important clarificar quin és el valor d’aquests actius i és per això que el govern demana comptables independents.

Fixa’t, per tant, que “stress tests” i “auditories independents” són dues coses diferents però alhora complementàries ja que per a saber si un banc passa el stress test s’ha de saber quin capital té. I el capital que té depèn d’aquests actius que no estan ben valorats i que cal valorar.

La segona resposta és que els stress tests de l’any passat no no van ser suficientment estrictes com per saber la salut dels bancs. Molta gent ja va assenyalar llavors que els escenaris que s’estudiaven per a fer els tests eren ridículament benevolents. Per exemple, no es va considerar la possibilitat de que els governs no paguessin els seus deutes cosa que, a la vista del què estava passant a Grècia, Islàndia i Portugal, semblava molt estrany.

A més, han passat moltes coses des que es van fer els tests fa un any i el que abans semblava que eren “escenaris impossibles” ara semblen del tot raonables. Per exemple, fa un any semblava impossible que l’euro desaparegués, que Grècia fes fallida i els bancs que li havien prestat fossin obligats a perdre fins el 75% dels seus crèdits, que la crisi s’allargués fins, com a mínim al 2013 i possiblement més, que el preu de les cases baixés més del 50%. Tot això, ara, no només sembla possible sinó que algunes coses ja han passat i les altres són bastant probables. Per tant, encara que un banc hagués passat el stress test fa un any, no vol dir que la salut del banc sigui bona. Al cap i a la fi,cal recordar que Bankia va passar el test amb tota facilitat (els que no van passar van ser Unnim, Catalunya Caixa, Banco Pastor, CAM i Caja3). Això vol dir o que la situació de Bankia s’ha deteriorat molt o que el valor que Bankia donava als actius (els terrenys i els edificis a mig construir) era artificialment alt... o que el stress test de 2011 era un acudit de mal gust. O les tres coses.

Per tant, encara que hi hagués Stress Tests al 2011, crec que és una bona idea que se sàpiga d’una vegada per totes què hi ha a dins dels balanços dels bancs i es facin auditories independents. Així, de passada, sabrem si els tres test de l’any passat tenien algun sentit o estaven basats en unes valoracions dels actius completament artificials.

 

 

 

(*) Una “auditoria independent” o “externa” no és el mateix que una auditoria normal. Els auditors normals d’una empresa OPINEN sobre els comptes, NO FAN els comptes. I poden donar QUATRE tipus d’opinió: (1) Opinió favorable, (2) Opinió amb Salvetats, (3) Opinió desfavorable o negativa i (4) Opinió denegada. De fet sembla que els auditors de Bankia van decidir NO  OPINAR (que és la pitjor de les quatre alternatives). Per evitar que això torni a passar, el que demana ara el govern d’Espanya és una “auditoria independent” que és que sigui l’empresa auditora la que faci directament els comptes i no pas que sigui el banc que ho faci i que la auditora opini.

 

 

 

Read 37967 times
Rate this item
(21 votes)

INTRODUCTORY NOTE

Starting January 30, 2012, I decided to put the random (economic) thoughts that I was posting on Facebook, in a blog. In this site you will be able to read all Facebook notes going back to 2008, (without my Friend’s comments, unfortunately), but we will only maintain the new thoughts. If you want to check out the old comments, they are still posted on Facebook. If you want to comment on them, you have two options (1) Become a Facebook Subscriber. Since all the posts will also appear in Facebook, you will be able to comment there. (2) Comment on Twitter, as each post will also be announced in Twitter.

Search

Banner